ZARZĄDZANIE – Macierz Eisenhowera w Kalendarzu Google

Zapraszam do obejrzenia filmu wyjaśniającego idee Macierzy Eisenhowera. A ze swojej strony chciałbym krok po kroku przekazać jak tę metodę możemy użyć w aplikacji KALENDARZ GOOGLE. Stosowanie jej zalecam w szczególności kadrze zarządzającej i pracodawcom, którzy dzięki możliwości udostępniania i edycji tych KALENDARZY mogą w jasny i czytelny sposób określać priorytety zadań dla kadry.

Zjawisko “niedoboru talentów” również w Polsce, najwyższy wynik od 7 lat.

Współczesny świat podlega nieustającym zmianom związanym z globalizacją, dyfuzją kulturową, dynamicznym rozwojem nowych technologii i związanej z tym digitalizacji zasobów. Oprócz tego pojawiają sie nowe narzędzia komunikacyjne oraz nowe instytucje na rynku pracy. Wszystkie te elementy wpływają na nasze życie oraz na naszą pracę. Konsekwencje tych trendów można rozpatrywać w kategoriach pozytywnych i negatywnych. Pozytywem…